055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

๑๒๒ ปี กรมชลประทาน

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

screenshot

รายงานสถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด

วันที่ 18 เมษายน 2567

เขื่อน/อ่าง ความจุ ปริมาตรเก็บกัก ระดับ
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาตรใช้การ เกณฑ์
ล้าน ลบ.ม. % ล้าน ลบ.ม. %
เขื่อนภูมิพล 13,462.000 7,100.260 52.74 235.56 1.670 28.190 3,300.260 34.16
อ่างฯห้วยแม่ท้อ 63.000 39.936 63.39 167.99 0.063 0.305 36.436 61.24
อ่างฯห้วยลึก 5.800 2.200 37.93 258.07 0.000 0.001 2.100 36.84
อ่างฯห้วยแม่สอด 5.500 2.885 52.45 244.83 0.062 0.000 2.451 48.38
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน 13.000 7.124 54.80 333.63 0.019 0.780 6.364 51.99

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย
สถานีตรวจวัด ปริมาณน้ำในลำน้ำ
(ลบ.ม./วินาที)
ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) ระดับวิกฤติ(ม.รทก.)
ระดับน้ำจากท้องน้ำ +สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร)
เกณฑ์
ปริมาณน้ำสูงสุด ปริมาณน้ำ วันนี้ (ม.รทก.) เมตร
แม่น้ำวัง W.3A 740.00 13.40 165.800 161.000 162.45 -0.60 -3.35
แม่น้ำวัง W.24 576.00 12.46 147.590 141.290 147.20 2.13 -0.39
แม่น้ำวัง W.4A 580.00 10.66 137.000 130.000 134.29 10.66 -2.71
แม่น้ำปิง P.2A 2,600.00 0.00 154.780 104.000 105.54 0.00 -49.24

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย

ข่าว&กิจกรรม

ดูทั้งหมด

รายงานผลการเบิกจ่าย 15/07/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 08/07/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 27/06/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 17/06/2567 ปีงบประมาณ2567

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

ไม่พบข้อมูล
Inside LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายใน


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
Our LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายนอก


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative