055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 23 กุมภาพันธ์ 2567

จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ อ้นศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเ...

ผู้ดูแลระบบ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระด...

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วม สู่การผลิตสิประชุมเพื่อจัด...

ผู้ดูแลระบบ 23 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแห่ลงน้ำหนองงิ้วเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...

ผู้ดูแลระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2567

จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก...

ผู้ดูแลระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตา...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายวิมุติ ปัญญาน้อง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตามคว...

ผู้ดูแลระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการ...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายศุภกิจ มหาวรรณ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้...