055-893628
 • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
 • rid4tak@gmail.com
055-893628

 • ประวัติกรมชลประทาน
 • โครงสร้างองค์กร
 • ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ข้อมูลบุคลากร
 • ฝ่ายจัดสรรน้ำ
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 • งานการเงิน
 • งานพัสดุ