055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายอุดมศักดิ์ นาคอ่อน

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นายนิทิศ ท้าวแก่นสาร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายวันชัย สุขเกษม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธณาพล เพ็งเที่ยง

นายช่างไฟฟ้า