055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

เขื่อนภูมิพล

“เขื่อนภูมิพล” เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นเขื่อนแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นจุดกำเนิดของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลในขณะนั...

อ่างฯห้วยแม่ท้อ

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตั้งอยู่ใน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2535 มีความจุถึง 63 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ มีขนาดกลางๆ ไม่ให...

อ่างฯห้วยลึก

เป็นอ่างเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และผลิดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวแม่สอดเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนได้เลยทีเดียว เนื่องจากมีบรรยากาศดี ด้านทิศตะวันออกจะมองเห...

อ่างฯห้วยแม่สอด

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในเขตลุ่มน้ำสาละวิน อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 6 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521 งบประมาณค่าก่อสร้างรวมระบบส่งน้ำ วงเงินทั้งสิ้น...

อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนทำให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรและการปลูพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี