055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 18 เมษายน 2567
รดน้ำ และขอพร เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 และวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้ารดน้ำ ขอพร และสวัสดีปีใหม่ไทยนายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่อขอขมาและรับพรให้เป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา