055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่กลองคี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายวิมุติ ปัญญาน้อง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศาลาหมู่บ้านแม่กลองคี บ้านแม่กลองคี หมูที่ 3 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคี