055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำฯ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ และทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ