055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่วังตอนล่างส่วนที่ 4

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่วังตอนล่างส่วนที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อให้การจัดทำแผนโครงการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 4 จังหวัดตาก อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ