055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 31 มกราคม 2567
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ โดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และในปี 2564 ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยสูบน้ำจากสระเก็บน้ำเดิม ความจุประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,169 เมตร ต่อมาปี 2565 ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทหารพันธุ์ดี ความจุ 133,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาวประมาณ 776 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่สระเก็บน้ำเดิมได้เป็นอย่างดี สามารถส่งให้แก่พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี รวม 44 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ค่ายวชิรปราการได้เพียงพอตลอดทั้งปี