โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กันยายน ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:03:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:53:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:49:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
10:46:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
10:42:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:26:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:48:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:30:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:15:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:53:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:48:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:45:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
08:57:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
08:47:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:16:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:08:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:17:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:14:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:12:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:37:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:11:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:05:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:33:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:29:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:25:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:22:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:20:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:31:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:13:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:19:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.