โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กันยายน ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
08:53:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
08:49:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
08:39:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
08:52:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
08:50:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:28:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:25:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
10:14:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
10:04:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:58:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
10:00:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:38:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:08:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
08:48:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
08:56:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
08:52:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
08:50:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:00:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:00:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
08:47:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
08:52:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:05:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:01:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
08:58:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:20:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
08:51:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
15:05:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
16:09:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:08:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:05:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
08:56:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.