โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:02:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
08:58:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:00:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
08:51:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
08:46:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
08:58:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:02:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
08:59:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
08:57:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:32:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:42:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:20:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:01:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:53:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:51:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:48:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
14:24:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:22:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:31:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:15:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:12:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:08:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:04:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
08:53:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
08:52:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:01:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
08:24:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:04:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:00:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
08:57:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
10:25:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
32
09:10:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.