โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:11:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
15:37:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:30:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:29:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:26:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:24:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:07:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:38:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:13:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:37:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:12:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:21:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:18:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:16:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:13:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
13:35:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:19:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:20:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:47:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:44:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:41:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:16:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:27:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:24:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:21:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:18:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:15:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:15:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:10:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:16:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.