โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
08:47:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:16:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:14:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
10:11:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
10:04:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:59:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:56:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:02:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:04:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
10:39:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
10:34:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
10:30:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
08:54:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:16:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:14:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
10:11:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:07:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:03:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:00:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:03:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:00:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
08:56:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
08:49:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
08:52:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
08:49:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
08:46:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
08:51:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
08:56:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
08:49:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
08:51:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:07:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.