โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
15:58:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:23:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:20:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:12:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:49:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:45:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:12:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:05:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:17:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:08:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:04:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:16:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:17:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:12:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:05:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:04:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:00:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
08:57:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
08:49:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:26:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:14:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
08:59:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:10:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:07:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:04:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
15:06:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
15:03:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
15:00:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:10:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:28:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.