โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:03:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:00:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
15:02:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
14:59:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:01:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
08:59:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:01:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
08:57:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
08:52:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:03:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
08:56:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:56:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:59:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:04:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:01:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
08:57:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
08:58:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
13:41:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
08:59:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
08:58:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
08:57:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
08:55:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
08:52:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:34:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
08:51:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
08:52:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
10:23:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:21:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
10:12:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
10:01:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:45:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.