โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:16:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
08:59:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:34:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
08:52:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
14:02:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
13:58:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
13:56:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
13:23:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
13:20:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
13:17:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
11:03:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
11:00:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:57:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:54:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:51:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:24:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:20:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:45:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
15:03:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
14:58:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
14:51:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:01:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
08:54:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:41:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:19:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:15:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:12:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:07:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:01:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:22:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:19:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.