โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน เมษายน ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
10:08:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:03:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:00:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:52:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
08:55:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
12:56:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
08:53:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
15:09:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
14:33:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
14:31:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
14:28:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
11:42:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
11:38:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
08:51:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:01:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
08:57:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
08:53:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:56:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:18:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
08:36:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
08:23:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
08:54:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
10:34:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
10:31:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:28:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
10:25:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
10:22:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:19:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
10:17:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
10:14:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
10:11:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
32
08:54:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.