โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:49:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:46:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:44:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:41:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:16:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:13:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:12:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:10:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:34:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:30:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:27:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:24:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:00:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:03:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
08:57:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:06:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:02:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
08:59:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
08:55:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:12:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:09:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:07:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:12:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:10:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:07:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:08:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:05:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
08:55:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:02:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:40:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:15:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.