โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
10:47:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:39:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:37:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
10:34:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
10:30:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
10:24:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
10:21:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
10:17:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
16:37:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
16:28:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
16:20:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
16:10:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
16:00:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
15:51:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
15:43:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
15:33:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
15:24:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
15:04:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
14:55:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
14:48:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
14:42:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
14:26:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:36:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
08:49:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:58:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
13:10:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
15:02:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:30:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
08:53:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
10:14:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.