โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:40:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:37:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:30:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:29:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:26:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:36:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:57:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:54:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:52:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:48:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:46:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:43:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:37:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:16:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
14:03:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
13:59:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
13:54:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:26:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:45:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:43:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:40:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:38:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:35:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:33:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:55:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
08:32:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:59:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:28:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:51:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:48:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.