โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:04:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
08:53:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
08:53:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
08:59:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:00:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:04:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:01:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
08:59:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
08:54:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:05:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:05:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
08:54:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:17:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:13:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:11:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:06:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:06:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
08:46:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
08:53:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:28:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:26:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:23:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
08:59:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
08:51:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
08:56:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
08:53:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:10:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:07:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:04:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
08:54:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.