โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:45:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:41:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:20:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:31:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:51:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
13:44:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
13:28:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
13:26:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
13:22:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:43:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
11:11:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:44:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:30:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:26:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:23:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:56:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
11:32:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:31:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:27:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:24:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:24:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:21:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:18:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:34:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:33:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:46:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:37:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:47:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:41:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:39:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:44:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
32
09:41:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.