โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
08:57:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:00:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
08:56:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:22:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:08:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:03:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:56:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
08:58:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
08:54:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:53:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:12:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:08:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:05:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:52:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:45:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:10:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
11:18:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
11:15:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
11:13:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
11:11:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:14:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
08:59:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:00:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:10:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:18:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:14:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:10:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:19:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
08:56:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:04:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:08:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.