โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:33:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:27:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:24:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:20:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
15:27:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:17:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:34:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:06:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:01:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
08:57:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:22:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:10:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
14:21:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:17:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:29:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:27:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:21:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:26:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:20:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:17:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
10:21:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:52:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:50:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:45:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
08:54:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:21:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:13:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:10:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:32:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:30:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:25:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.