โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:37:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:25:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
11:38:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
11:33:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
11:29:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:08:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:11:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
11:06:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
14:10:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
14:16:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
13:45:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
13:31:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:24:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:45:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:41:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:21:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
10:29:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
10:26:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
10:22:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:22:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:21:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
10:49:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
10:44:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
10:40:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:34:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
10:31:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
10:06:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:55:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:54:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:50:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.