โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:24:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:21:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:10:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:06:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:22:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:09:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:15:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:12:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:10:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:09:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:06:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
08:58:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:49:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:09:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:06:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:03:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:08:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:03:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:05:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:44:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:37:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:20:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:17:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:06:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:26:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:23:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:16:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:11:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:06:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:04:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:03:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.