โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
11:50:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
11:45:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
13:36:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
13:30:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
13:23:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
11:31:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
11:27:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
11:23:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:13:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
11:42:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:46:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
10:04:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:26:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
15:28:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
15:22:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
13:39:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
08:39:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
08:57:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
10:16:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
08:59:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
08:56:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:24:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:58:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:32:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:51:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:07:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:38:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:48:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
10:02:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:38:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
14:01:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.