โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:12:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:27:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:50:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:07:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
08:53:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:13:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:10:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:07:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:10:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:01:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:06:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:03:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:40:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:34:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:32:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:32:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:17:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:11:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:07:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:21:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:18:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:16:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:13:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:15:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:11:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:05:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:07:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
10:15:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
10:12:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
10:10:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.