โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มกราคม ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:45:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:42:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:38:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:45:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:41:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:26:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:42:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:42:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:39:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:59:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:32:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:20:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:25:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:18:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:15:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:12:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:45:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:43:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:40:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:37:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:34:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:32:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:32:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:27:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:19:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
11:15:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
11:13:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
11:10:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
11:07:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.