โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มกราคม ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:04:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:20:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:08:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:20:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:34:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:32:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:30:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:26:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:19:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:17:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
11:54:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:30:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:26:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:21:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:16:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:18:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:26:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:17:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:27:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:24:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:21:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:10:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:07:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:00:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:14:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:16:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:06:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:03:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:12:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:54:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
09:50:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.