โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มกราคม ปี 2562

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
14:27:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
14:22:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
14:18:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
14:13:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
14:09:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
14:04:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
13:58:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
13:51:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
13:44:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
13:40:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
13:34:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
13:30:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
13:26:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
13:22:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
13:19:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
10:24:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
10:21:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
10:18:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
10:15:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
10:05:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:57:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
10:38:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:18:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:19:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:38:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:33:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:58:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
11:07:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
15:24:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:13:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
11:31:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.