โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
67
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายสินชัย เทียมทิพร
ตำแหน่ง ช่างเขียน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0871944395
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางปราณี เกตุวิริยะกุล
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 4
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0818864429
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายขาว ทันจันทร์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0810409927
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายน้อย มะณีใจ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0857303815
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายมนตรี ทิพย์สิทธิ์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862023044
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายสายันต์ มานะตระกูล
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0833318615
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายณรงค์ แสนรู้
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0805935255
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางบานเย็น ทิพย์สิทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0857310685
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางโสภา ศิลารังษี
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0819710967
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายวิมล อินหลวง
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862132683
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายพรประเสริฐ แสงโสดา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0892715882
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายคนึง แก้วแสนปัน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0878485345
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายณรงค์ ต๊ะทองคำ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0898596416
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายประชา ศิลารังษี
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0819710967
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายมาโนช หลีตา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0844904720
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายปัญญา แสนรู้
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0898598743
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเนตร ชื่นหมี้
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0860022786
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางพานุพันธ์ มานะตระกูล
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0833318615
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเสาแก้ว จันตา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0806267217
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางปราณี ยะเกี๋ยง
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0813799421
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นส.คำ สายแปง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862107481
Email info@ridtak.org
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.