โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
57
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายเชษฐา มหาวรรณ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0857303815
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายสุทิน ไกรรักษ์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0844939412
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายสุรินทร์ มาเนตร
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0895263209
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายบรรพต วงษ์จ่อน
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0801179437
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายเสริมเกียรติ เกตุวิริยะกุล
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล ช 1
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0825115129
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายวงศพัทธ์ สัตย์ธรรม
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0841788960
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายสราวุธ พุทธัง
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0894545804
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายสมาน บ้านกล้วย
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0897054484
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นางปราณี กิ่งเมือง
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0849498055
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายสุรินทร์ พึ่งชู
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0869257522
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายประเสริฐ เกวี
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0817657783
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายเสน่ห์ เพ็ชรกำแหง
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0836241820
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นางอวยพร ขำศรี
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 1
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0857270149
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นางประเทือง ตาเวียน
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0912957448
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายไพโรจน์ พงษ์เม่น
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล ช 1
งาน สบ.1
เบอร์โทรศัพท์ 0872095839
Email info@ridtak.org
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.