โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
62
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายช่างกล

 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นางขจรศรี อินต๊ะ
ตำแหน่ง ช่างสื่อสาร ช 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0892676495
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายอุดมศักดิ์ นาคอ่อน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0873074226
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายวิรัตน์ แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0899073838
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายขวัญ น้ำทิพย์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0892726712
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายนิธิศ ท้าวแก่นสาร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0897061269
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นางสมหมาย กมลผาด
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0874969693
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายกิจจา แสงศรี
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0836219962
Email -
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายวันชัย ทิมเครือจีนจรัส
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0957815917
Email -
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.