โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
67
เมื่อวาน
125
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
13,977
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 
 

โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมโครงการเวทีพบผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมโครงการ “เวทีพบผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ แผนการระบายน้ำเขื่อนของ กฟผ. โดย นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และเรื่องแผนการระบายน้ำ และการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง โดย นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
 
 
  ภาพและข่าวโดย : นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ    เมื่อ : 17 / 11 / 2563  
 
 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น :: หรือ
 
 
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ::
๐ โครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563 14/11/2563
๐ โครงการชลประทานตาก ดำเนินการจัดการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 13/11/2563
๐ โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน 10/11/2563
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.