โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
26
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
1,155
เดือนที่แล้ว
1,668
ปีนี้
30,282
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิตยา อ้อเหลือง งานการเงินและบัญชี นางกนกวรรณ พันธ์ศรี งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเครือข่าย Video conference ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และเป็นการเตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
  ภาพและข่าวโดย : นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ    เมื่อ : 09 / 10 / 2562  
 
 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น :: หรือ
 
 
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ::
๐ โครงการชลประทานตาก ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 10/2562 09/10/2562
๐ โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 08/10/2562
๐ ร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาวางแผน และออกแบบ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 07/10/2562
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.