โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
64
เมื่อวาน
217
เดือนนี้
4,099
เดือนที่แล้ว
5,090
ปีนี้
33,924
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 
 

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก โดยมี นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการคณะทำงานและหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขยายผลหรือเชื่อมโยงความร่วมมือการดำเนินงานทุกมิติให้เป็นทางเลือกการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับแผนงานระดับพื้นที่ไปจนถึงแผนงานระดับชาติอย่างยั่งยืน
 
 
  ภาพและข่าวโดย : นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ    เมื่อ : 15 / 03 / 2562  
 
 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น :: หรือ
 
 
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ::
๐ เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 3/2562 13/03/2562
๐ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 13/03/2562
๐ ประชุม Web Conference ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562 13/03/2562
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.