โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
62
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 

สรุปรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558 (ในเขตชลประทาน)

ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

พบปัญหาด้านข้อมูลกรุณาแจ้ง 081- 0437961 [นายพรชัย บุญต่อ]

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
ชนิดพืชที่เพาะปลูก (ไร่)
บันทึกเมื่อ
ข้าว พืชไร่ - พืชผัก
1     หน่วยสูบน้ำที่ 1 6,000 2000 - 2/7/2558
2     หน่วยสูบน้ำที่ 2 5,500 2000 - 2/7/2558
3     หน่วยสูบน้ำที่ 3 6,000 3000 - 2/7/2558
4     หน่วยสูบน้ำที่ 4 2,500 1000 - 2/7/2558
5     หน่วยสูบน้ำที่ 5 1,700 500 - 2/7/2558
6     หน่วยสูบน้ำที่ 6 2,000 300 - 2/7/2558
7     หน่วยสูบน้ำที่ 7 1,500 200 - 2/7/2558
8     หน่วยสูบน้ำที่ 8 1,400 200 - 2/7/2558
9     หน่วยสูบน้ำที่ 9 3,400 800 - 2/7/2558
10     หน่วยสูบน้ำที่ 10 1,500 200 - 2/7/2558
11     อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 8,000 800 - 2/7/2558
12     อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 4,000 - - 2/7/2558
13     ฝายแม่จะเรา 2,000 - - 2/7/2558
14     ฝายแม่ระมาด 1,000 - - 2/7/2558
15     อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 2,000 - 1000 2/7/2558
16     ฝายห้วยฉลอม 1,700 - - 2/7/2558
รวมทั้งสิ้น : 50,200 11,000 1,000  
หมายเหตุ : 1. พื้นที่เพาะปลูกหน่วยสูบน้ำที่ 1 - 10 ใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลปัจจุบันกรมชลประทานมีประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา(22 จังหวัด) ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี 2558 ไว้ก่อน คาดว่าจะสามารถเพาะปลูกได้ช่วงปลายเดือน กรกฏาคม 2558
2. โครงการชลประทานตาก ได้เร่งประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมชลประทานแล้ว
3. พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกไปแล้วเบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบ
กลับหน้าหลัก
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.