โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
59
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
ชื่อ - สกุล นายบุญเลิศ บุบผากอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-1913-0417
Email lertkang@hotmail.co.th
 
 ฝ่ายวิศวกรรม
ชื่อ - สกุล นายอาทิว ทุ่งเจ็ด
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-00000000
Email xxxx@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายธงชัย กิจจคณารักษ์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 000-00000000
Email
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-1187605
Email nadtha57@gmail.com
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายประสิทธิ์ บุญแย้ม
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-00000000
Email -
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายนครชัย มั่นเมือง
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-36455419
Email koko_2516@hotmail.com , nakhornchai_man@mail.rid.go.th
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเดชา จรรยพัฒน์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 096-5909821
Email de_civil-9@hotmail.com
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นาย พงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 4
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-7572-9096
Email watermail09@gmail.com
 
 ฝ่ายวิศวกรรม
ชื่อ - สกุล นายสุชกร สมวันดี
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
-
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 093-9653641
Email somwandee.ss@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
-
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 095-6357275
Email -
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวนิตยา อ้อเหลือง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย
งาน งานบัญชีและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 08-0127-0282
Email nittaya_or@mail.rid.go.th
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งาน งานธุรการ การเจ้าหน้าที่ - นิติการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-5084885
Email
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวกนกวรรณ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 082-3366650
Email
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.