โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
19
เมื่อวาน
190
เดือนนี้
4,232
เดือนที่แล้ว
6,747
ปีนี้
4,232
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
27/10/2561
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2] 
 • 27/10/2561
 • สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล [ไฟล์แนบ1 
 • 11/10/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ให้เท่านี้ พอนะ 2.บทความเรื่อง ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.บทความเรื่อง ไม่น่าทำเลย 4.บทความเรื่อง ผมมีสิทธิ์ไหมครับ 5.บทความเรื่อง บ้านผมจะพังไหม [ไฟล์แนบ1 
 • 05/10/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ 2.บทความเรื่อง รอไปก่อนนะ 3.บทความเรื่อง ผมอยากได้ทั้งหมด 4.บทความเรื่อง กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว 5.บทความเรื่อง ขอไปทำอะไร [ไฟล์แนบ1 
 • 26/09/2561
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561 ภายในวัน และเวลาราชการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) [ไฟล์แนบ1 
 • 10/09/2561
 • ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ไฟล์แนบ1 
 • 21/08/2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแผนงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ไฟล์แนบ1 
 • 21/08/2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำช่องหามกาย อ่างเก็บน้ำโพรงตะเข้ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามแผนงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ไฟล์แนบ1 
 • 11/07/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร 2.บทความเรื่อง หนูกินไม่อิ่ม 3.บทความเรื่อง หาคนรับผิดชอบ 4.บทความเรื่อง เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.บทความเรื่อง ขอผมพูดบ้าง [ไฟล์แนบ1 
 • 26/06/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา 2.บทความเรื่อง แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน 3.บทความเรื่อง ถูกพระร้องเรียนค่ะ 4.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5.บทความเรื่อง อย่างนี้ก็มีด้วย [ไฟล์แนบ1 
 • 16/05/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต 2.บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 3.บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน 4.บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ 5.บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า  [ไฟล์แนบ1 
 • 24/04/2561
 • โครงการ "แว่นตาเอื้ออาทร" โดยศูนย์แว่นไทย ออกให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษาสายตาแก่บุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ [ไฟล์แนบ1 
 • 15/02/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ทำเอาตกใจ 2.บทความเรื่อง อยากไปแต่ไม่ได้ไป 3.บทความเรื่อง รู้สิทธิของตัวเอง 4.บทความเรื่อง ผมทำถูกต้องแล้วครับ 5.บทความเรื่อง บริษัทกำจัดหนี้  [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2] 
 • 06/02/2561
 • ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทั้งให้บุคลากรของกรมชลประทานทุกคนปฎิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561) [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2] 
 • 29/01/2561
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ไม่เผาในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง และห้ามเผาเด็ดขาด โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ระยะเวลา 60 วัน ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561  [ไฟล์แนบ1 
 • 21/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ [ไฟล์แนบ1 
 • 19/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก [ไฟล์แนบ1 
 • 15/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เรื่องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ [ไฟล์แนบ1 
 • 01/12/2560
 • "เชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนธันวาคม 2560"
   [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2]
   
 • 01/12/2560
 • 📣 กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 30 อัตรา
  👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rid.job.thai.com [ไฟล์แนบ1
   
 • 30/11/2560
 • ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก   
 • 13/11/2560
 • ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2561 [ไฟล์แนบ1 
 • 13/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1 
 • 09/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1 
 • 09/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1 
 •  หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 8 หน้า หน้าถัดไป = 3 
  1 2 3 4 5 6 7 8
  เลือกรายการแจ้งอื่น ๆ คลิ๊กที่ List Menu :
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.