โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
26
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
1,155
เดือนที่แล้ว
1,668
ปีนี้
30,282
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
   
 

"ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ"


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง โดย/เมื่อ
1 ขอความอนุเคราะห์โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุกะโถวา หมู่ที่ 2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก รหัสเรื่อง 55051600003 (ครั้งที่ 5) นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
2014-10-15 11:40:36
2 ฝายทดน้ำชำรุดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก (โครงการแม่เมยซิตี้ หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก) รหัสเรื่อง 56071900007 (ครั้งที่ 7) นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
2014-10-15 11:50:17
3 ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
2014-10-20 15:09:31
4 ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกฝายห้วยผากะเจ้อ นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
2014-10-20 15:13:43

เลือกด้านอื่น ๆ คลิ๊กที่ List Menu :

 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.