โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
123
เมื่อวาน
208
เดือนนี้
955
เดือนที่แล้ว
4,022
ปีนี้
44,393
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
   
 

"ด้านการมีส่วนร่วม"


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง โดย/เมื่อ
1 ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-08-21 10:11:30
2 พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 57 นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-08-22 10:04:14
3 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาแม่น้ำปิง นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-08-28 11:22:54
4 แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-09-01 10:07:14
5 ขอตวามอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาแม่น้ำปิง นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-09-01 10:07:55
6 ขอให้เร่งรัดโครงการฝายน้ำล้น (ฝายทุ่งรวก) อ.แม่ระมาด นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
2014-09-12 11:18:20

เลือกด้านอื่น ๆ คลิ๊กที่ List Menu :

 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.