โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
7
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
9,685
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 
   
 
การแก้ปัญหาภัยแล้งโดยนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย
วิดิโอนี้เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมของโครงกา?รชลประทานตาก สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ซึ่งได้คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดตาก โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
   
Drought Solution by Innovation of Clay Core Weir Beneath Sandbed
This video aims to disseminate the outstanding innovation of Tak Provincial Irrigation Office, Regional Irrigation Office 4, Royal Irrigation Department, Thailand. The new innovation is invented for sustainable drought solution in the area of Tak Province by applying engineering principle together with community's way of life, in accordance with the "Sufficiency Economy" Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
 

องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 • ด้านการมีส่วนร่วม
 • ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • ด้านการบริหารจัดการน้ำ
 • ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
 • ด้านการเงินและบัญชี
 • ด้านการพัสดุ
 • ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 • ด้านการบังคับใช้กฏหมาย
 • ด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
 • ความรู้ทั่วไปด้านงานชลประทาน
 • องค์ความรู้ด้านการบริหารเอกสาร
 • ความรู้ด้านอื่นๆ
 • เลือกรายการแจ้งอื่น ๆ คลิ๊กที่ List Menu :
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.