โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
7
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
9,685
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อองค์กร
Name
โครงการชลประทานตาก
TAK PROVINCIAL IRRIGATION OFFICE
ที่อยู่
Address
เลขที่ 105 หมู่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
105 Moo 6 Wanghin Maungtak TAK 63000
 
เบอร์โทรศัพท์
Telphone
055-893628 (ตู้สาขา)  
เบอร์แฟกซ์
FAX Number
055 - 893604  
WebSite
http://www.ridtak.org/
 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายในติดต่องาน
ลำดับที่
ชื่อฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน
สายตรง
1
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
118
055-893594
2
ฝ่ายวิศวกรรม
118
055-893626
3
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
113
055-893627
4
ฝ่ายช่างกล
102
-
5
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
114
-
6
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
114
-
7
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
114
-
8
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
114
-
9
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
-
-
10
งานบริหารทั่วไป
112
-

 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.