โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
9
เมื่อวาน
192
เดือนนี้
3,588
เดือนที่แล้ว
5,047
ปีนี้
18,336
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 


 ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
  วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 11/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/04/2562
 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
  วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินแล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/04/2562
 ร่วมพิธีอัญเชิญขันน้ำสาคร
  วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินและบ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/04/2562
 ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ เกษตรอำเภอสามเงา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่ จำนวน 240 ตัว อาหารไก่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/04/2562
 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์ หินโม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 31 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตาก นายสุรปรีช์ ณ ศรีธ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/04/2562
 ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และออกหน่วยบริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.45 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ เดินทางมาปฏิบัติราชการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/04/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/04/2562
 ดำเนินการทำลายหนังสือที่ครบอายุการเก็บในปี พ.ศ. 2562
  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานทำลายหนังสือที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ไม่ใช้อ้างอิงใดๆ และครบอายุการเก็บในปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ... [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/04/2562
 กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/04/2562
 พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/04/2562
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหารา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/03/2562
 ประชุม Web Conference การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานสถานการณ์ภัย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/03/2562
 จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ณ สำนักสงฆ์ห้วยนึ่งเทพนิมิตหมู่ที่ 3 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/03/2562
 ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ป.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/03/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.