โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
26
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
1,155
เดือนที่แล้ว
1,668
ปีนี้
30,282
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดตาก
  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝน ปี 2563
  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ ผ่านผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/07/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์
  ันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การสำรวจและนำเข้าข้อมูลส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตำบลยกกระบัตร
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตำบลยกกระบัตร ปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/07/2563
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎร
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา ฤทธิ์เต็ม หัวหน้าหน่วยสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/07/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน สำนักงานชลประทานที่ 4 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ณ ศาลาวัดปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อทำความเข้าใจและสร้างความรู้เกี่ยวก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก
  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบูรณ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom จากห้องประชุมนาคา สำ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมลงพื้นที่สำรวจคุณสมบัติและความเหมาะสมของพื้นที่ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร
  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่สำรวจคุณสมบัติและความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก สถาบันเกษตรก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563
  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 25631เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรจูงมือเกษตรกรไทย นำสินค้าขึ้น Alibaba Thailand Pavilion
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม การฝึกอบรมหลักสูตร "จูงมือเกษตรกรไทย นำสินค้าขึ้น Alibaba Thailand Pavilion" โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ เพื่อพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agitech and lnnovation center : AIC) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตย์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมี.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยนายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 ตรวจสอบบริ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/06/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก เรื่อง ภารกิจหน้าที่ของโครงการชลประทานตากเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดตาก และสถานการณ์น้ำในจังหวัดตาก ณ โครงการชล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 22/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 22/06/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.