โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
150
เมื่อวาน
208
เดือนนี้
3,861
เดือนที่แล้ว
6,747
ปีนี้
3,861
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ฯ
  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพัน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/01/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ดูงานภาคสนามพิจารณาโครงการเบื้องต้น
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ลงพื้นที่ดูงานภาคสนามพิจารณาโครงการเบื้องต้นงานปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/01/2563
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
  วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานตาก จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานผ่านการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) จากผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/01/2563
 ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
  วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/01/2563
 ประชุมหารือติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาดภาคการเกษตร
  วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และโรคระบาดภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/01/2563
 สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4
  วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อสวัสดีปีใหม่ ขอพรเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/01/2563
 จัดประชุมประชาสัมพันธ์งดการปลูกข้าวนาปรัง และลงพื้นที่ติดตามปัญหาภัยแล้ง
  วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความเสี่ยงภัยแล้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/01/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/01/2563
 เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานแผนหลักการพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/01/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองข่อย
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองข่อย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดตาก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/01/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม่
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 แด่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/01/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม่
  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 แด่นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/01/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม
  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 แด่ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ หน้าห้องปฏิบัติราชการของรอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/01/2563
 ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูแล้ง ปี 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/01/2563
 ร่วมประจำจุดบริการประชาชน โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน ร่วมประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบใ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/01/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงนิทรรศการงานตากสินมหาราชานุสรณ์
  วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 20.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2562 - 2563 และร่วมออกร้านจัดแสดงนิทรรศการผลก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/12/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนโครงการส่งความสุขปีใหม่
  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมพิธีเปิด จุดบริการประชาชนโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดตาก ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/12/2562
 ต้อนรับผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. โครงการชลประทานตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายบุญเลิศ บุบผากอง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โดยมี หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/12/2562
 สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางสาวกนกวรรณ พันธ์ศรี หัวหน้างานพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป เข้าพบ นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 25.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/12/2562
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2562
  วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสิงหา ผจงกิจการ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/12/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.