โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
193
เมื่อวาน
205
เดือนนี้
4,439
เดือนที่แล้ว
5,750
ปีนี้
40,014
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562
  วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชรโดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/08/2562
 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำปิงและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำปิง พ.ศ. 2563 - 2565 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Ballroom 1 - 2 โร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 22/08/2562
 ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอำเภอแม่สอด
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสิงหา ผจงกิจการ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 21/08/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/08/2562
 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 และเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/08/2562
 เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคี โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/08/2562
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/08/2562
 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จัง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/08/2562
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง
  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/08/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 8/2562
  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/08/2562
 ร่วมกิจกรรมสาธิตและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนอนกะทู้ข้าวโพดลายจุด
  วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และนายเรวัติ พานิชชอบ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตโครงการแก้ไขปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/08/2562
 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง
  วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/08/2562
 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางสาวกนกวรรณ พันธ์ศรี หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/08/2562
 สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 จากการที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด และลำห้วยต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ของประชาชนที่อยู่บริเวณริมห้วย ในการนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/08/2562
 เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดตาก
  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหาร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/08/2562
 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
  วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/08/2562
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอแม่สอด
  วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลำห้วยปลายน้ำแม่ตาว ตำบลท่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/08/2562
 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานตาก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/08/2562
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมสถานการณ์น้ำ
  วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานตาก จัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานตาก โดยมี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/08/2562
 สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  จากการที่มีฝนตกในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลายวันอย่างต่อเนื่อง ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 62 เวลาประมาณ 15.00 น. เกิดน้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถตลาดริมเมย ซึ่งเกิดจากระดับแม่น้ำเมยสูงกว่าระดับท่อระบายน้ำของตลาดริมเมย ทำให้น้ำจากแม่น้ำเมยดันเข้าท่วมขัง ลานจอดรถตลาดริมเมย โดยผู้อำนวยการ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/08/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.