โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
46
เมื่อวาน
237
เดือนนี้
3,107
เดือนที่แล้ว
4,529
ปีนี้
27,842
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 การบริหารจัดการ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่
  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2562 การ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/06/2562
 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/06/2562
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งาน เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ปี 2562
  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งาน เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ปี 2562 ผ่านระบบ Video Conference เพื่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/06/2562
 จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานตาก จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 (วันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการชลประทานตาก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/06/2562
 เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำสาละวิน
  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำสาละวิน .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/06/2562
 ประชุมการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของทางราชการ
  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของทางราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อพิจารณาการจัดบุคคลเข้าพักอาศัยตามระเบียบบ้านพักของทางราชการตามความจำ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/06/2562
 เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 6/2562
  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลป.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 11/06/2562
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายพิชา ศิริธนะ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด ชั้น 2 อำเภอแม่ระมาด .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 11/06/2562
 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่
  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และ 17 ณ ห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/06/2562
 ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/06/2562
 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำชลประทาน การมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/06/2562
 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก ปี 2562 (ส่วนปฏิบัติการ) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อประเมินส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/06/2562
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านวังผา
  วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/06/2562
 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และจุดเทียนถวายพร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/06/2562
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/06/2562
 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ประจำปี พ.ศ.2562
  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้น.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/06/2562
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ ห้องภ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/05/2562
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดตาก (อ.พ.ก.)
  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (อพก.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/05/2562
 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งด้านการเกษตร จังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก ปี 2562 ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/05/2562
 ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องธนารักษ์เก่า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายเจริญฤท.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/05/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.