โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
82
เมื่อวาน
76
เดือนนี้
2,193
เดือนที่แล้ว
2,624
ปีนี้
42,366
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา
  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ ประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ณ ห้องประชุ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกส
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ณ ห้องประช.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/11/2563
 ร่วมกิจกรรมแนะนำโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำ จากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา
  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแนะนำโครงการกับนายอำเภอเมืองตาก โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์
  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมโครงการเวทีพบผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมโครงการ “เวทีพบผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ แผนการระบายน้ำเขื่อนข.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/11/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563
  วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/11/2563
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการจัดการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โครงการชลประทานตาก ดำเนินการจัดการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2564 ของหน่วยสรรหาที่ 29 (โครงการชลประทานตาก) ณ โครงชลประทานตาก โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมลงคะ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน
  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคการเกษตร จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/11/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมหารือขอรับการสนับสนุนชุดสำรวจทรัพยากรน้ำ
  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือขอรับการสนับสนุนชุดสำรวจทรัพยากรน้ำ ณ กรมท.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/11/2563
 แถลงข่าว Kick Off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64”
  วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Kick Off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64” ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/11/2563
 โครงการชลประทานตาก นำลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการผันน้ำ เพื่อเติมเขื่อนภูมิพล
  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่บริษัท คราวน์สตูดิโอ โปรดักชั่น ลงพื้นที่หน่วยสูบน้ำที่ 9 บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และให้สัมภาษณ์ข้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/11/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/10/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนคร พริ้งเพริด ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายสอน ทองนิล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 4 นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/10/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 21/10/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ พูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 21/10/2563
 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแนวทางการขับเคลื่อนภาระกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/10/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.50 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/10/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2563
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2563 ประจ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/09/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/09/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.