โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
78
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
3,310
เดือนที่แล้ว
6,350
ปีนี้
51,529
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 


 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสิงหา ผจงกิจการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายเรวัติ พานิชชอบ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบช.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/10/2562
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับฤดูแล้ง ปี 2562/63
  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสิงหา ผจงกิจการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายเรวัติ พานิชชอบ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/10/2562
 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิตยา อ้อเหลือง งานการเงินและบัญชี นางกนกวรรณ พันธ์ศรี งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเครือข่าย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/10/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 10/2562
  วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/10/2562
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ
  วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยงยศ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่หน่วยสูบน้ำที่ 9.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/10/2562
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาวางแผน และออกแบบ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
  วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/10/2562
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนและออกแบบโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
  วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมลงพื้นที่กับมณฑลทหารบกที่ 310 และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายวชิรปราการ และโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อร่วมวางแผนและออกแบบโ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/10/2562
 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
  วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานตาก โดยนายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/10/2562
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562
  วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบป.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/09/2562
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2562
  วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจัง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/09/2562
 ลงพื้นที่ตรวจสอบงานป้องกันตลิ่ง และแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
  วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสิงหา ผจงกิจการ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบงานป้องกันตลิ่งด.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/09/2562
 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมหารือประสานงานการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 4 .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/09/2562
 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในโครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้ว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 19/09/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมงานวิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง
  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “วิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง” ณ ห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด อำเภอแม่สอด .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 19/09/2562
 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562
  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/09/2562
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2562
  วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/09/2562
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมติดตามเร่งรัดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดเตรียมแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเตรียมการด้านการบริหารจัดการน้ำ ติดตามผลการเบิกจ่ายและการจัดเตรียมข้อมูลงานในหน้าที่รับผิดชอบของฝ่าย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2562
 ตาก เข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ)
  วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วม การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA ) ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ภายใต้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2562
 โครงการชลประทานตาก ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมลงพื้นที่กับนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/09/2562
 ร่วมสนทนากลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมการสนทนากลุ่มย่อย โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 11/09/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.