โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
48
เมื่อวาน
192
เดือนนี้
2,923
เดือนที่แล้ว
4,956
ปีนี้
7,879
ปีที่แล้ว
43,585
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562
  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่น.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/02/2562
 เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 2/2562
  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2562
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 คป.ตาก ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ
  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณถนนทางเข้าหัวงานภายในบริเวณที่ทำการ และถนนคันคลอง เพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำโดย นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวโพด พร้อมสาธิตการ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (Chief of Operation)
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา ภาคการเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ในการลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2562
 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.45 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/02/2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (บูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (บูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ปี 2563 ณ ห้องประชุมการเวก โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/02/2562
 วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำโดย นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวโพด พร้อมสาธิตกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/02/2562
 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวโพดเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/02/2562
 ดับไฟป่า ป้องกันความเสียหายในวงกว้างลดปริมาณฝุ่นละออง
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดสกัดดับไฟป่า ริมถนนทางหลวงหมายเลข 104 บริเวณทางเข้าโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง สร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/02/2562
 ศึกษาดูงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)
  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการให้น้ำพืช และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ณ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) อำเภ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/02/2562
 วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำโดย นายนิพนธ์ วัฒนานันท์ พนักงานการเกษตร ส 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวโพด พร้อมสาธิตการใช้เ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/02/2562
 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะฝุ่นละออง โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณไหล่ทาง ถนนทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณที่ทำการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/02/2562
 ร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
  วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สำนักงานชลประทานที่ 4 ณ ห้องประชุมนาคี สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไชยงค์ จ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/02/2562
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.