โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
26
เมื่อวาน
56
เดือนนี้
3,271
เดือนที่แล้ว
6,640
ปีนี้
9,911
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตาก
  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/02/2563
 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอาคารบังคับน้ำคลองกระถิน
  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/02/2563
 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63
  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง และบูรณาการใ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/02/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 บ้านป่ายาง
  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านป่ายาง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/02/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำ และร่วมประชุมรับฟังปัญหาของเกษตรกร
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า และอำเภอเมืองตาก จากนั้นเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตตำบลนาโบสถ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2563
 เข้าร่วมประชุม Web Conference แนวทางการดำเนินงาน แผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุม Web Conference เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 และติดตา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดโค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/02/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดโค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2563
 โครงการชลประทานตาก ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร
  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมหารือร่วมกับ นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานแก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง
  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมตากอันดามัน อำเภอเมืองตาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/02/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ
  วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 11/02/2563
 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์
  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference จาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/02/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์
  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/02/2563
 จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกรเจ้าของที่ดิน และผู้รับประโยชน์
  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรเจ้าของที่ดิน และผู้รับปร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/02/2563
 เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อให้แนวทางการดำเน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/02/2563
 เข้าร่วมประชุมหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสื่อสารจังหวัดตาก สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นปร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/02/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/02/2563
 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายพงศ์พิฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/01/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.