โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
36
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
219
เดือนที่แล้ว
3,140
ปีนี้
6,424
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดตาก
  วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดตาก ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณ ห้องประชุมพะยอม ตึกวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/02/2564
 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับการใช้งานและดูแลระบบติดตามสถานการณ์น้ำฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/02/2564
 “เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับการใช้งานและดูแลระบบติดตามสถานการณ์น้ำฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/02/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ด
  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนภารกิจโครงการทหารพันธุ์ดี.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/02/2564
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมจังหวัดตาก (ชั้นบน) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/02/2564
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
  ันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์กับ นางสาวกัญญา กันสุข นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก เรื่อง สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง และการให้ความช่ว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/02/2564
 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง
  วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/02/2564
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั
  วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/02/2564
 ต้อนรับ ผส.ชป.4 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานในเขตจังหวัดตาก
  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. - 18.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในเขตจังหวัดตาก ดังนี้ 1. โครงการจัดหาน้ำให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2. โครงการระบบผ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/02/2564
 ครงการชลประทานตาก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ตรวจงานในพื้นที่จังหวัดตาก
  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และคณะ ในการตรวจติดตามงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการ โดยประชุมส่งมอบ-รับมอบงานโครงการร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/02/2564
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร
  วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา ฤทธิ์เต็ม หัวหน้าหน่วยสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/01/2564
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหนอ
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ก่อนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/01/2564
 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม อาคารบังคับน้ำบ้านแม่ยะ
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/01/2564
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/01/2564
 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย พูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/01/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำวัง
  ันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาวางแนวทางการเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำวัง ณ วัดวังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอสามเ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/01/2564
 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันตลิ่งด้านท้ายเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันตลิ่งด้านท้ายเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/01/2564
 เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิวทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีราษฎรร้องทุกข์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับทำกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/01/2564
 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อรับตรวจจากสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดิน
  ันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการรับตรวจจากสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดินและติดตามการบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ VDO Conference.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/01/2564
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.