โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
54
เมื่อวาน
93
เดือนนี้
2,441
เดือนที่แล้ว
3,238
ปีนี้
37,142
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/09/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอึล
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุ "โนอึล” ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/09/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563
  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตาม เร่งรัด สนับสนุน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/09/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ติดตาม และวางแผนการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงหนองชำ และ ทรบ. คลองน้ำเย็นตอนล
  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 ติดตามและวางแผนการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงหนองชำ และ ทรบ. คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2563
 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ส
  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2563
 เข้าร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ผ่านระบบเครือข่าย (Video Confere.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2563
  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2563
 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/09/2563
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อให้การขับเคลื่อนก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/09/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเกษตรกร
  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาแม่สอด ดำเนินการสำรวจ เก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/09/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานและศึกษาดูงานอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน พร้อมนำยุวชลกร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนบ้านตากป.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/09/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเกษตรกร
  วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาแม่สอด ดำเนินการสำรวจ เก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/09/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบตะกอนดินท่อส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่
  วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 และนายณรงค์ ต๊ะทองคำ ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครชลประทาน ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสมาชิกก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/09/2563
 โครงการชลประทานตาก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
  วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตากอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ ห้องประชุมอาคารเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/08/2563
 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานปรับปรุงทำนบดิน และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น
  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ตรวจสอบพิจารณาแ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/08/2563
 ครงการชลประทานตาก ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออ
  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/08/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียติฯ
  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/08/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2563
  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (อพก.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/08/2563
 เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพังทลายริมตลิ่ง หรือถนนเลียบลำน้ำฯ
  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพังทลายริมตลิ่ง หรือถนนเลียบลำน้ำและวิธีแก้ไข ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/08/2563
 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการสำรวจข้อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/08/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.